2015REGULAMIN GRY : ATLANTIS 4

1......Warunki ogólne

Administrator gry zobowiązuje wszystkich użytkowników do zaakceptowania niżej wymienionych Ogólnych Warunków Umowy (w skrócie OWU).

2..............------ Warunki uczestnictwa

Aby uczestniczyć w grze konieczne jest zaakceptowanie warunków użytkowania gry ATLANTIS 4 . Zarejestrowanie się w serwisie oznacza zaakceptowanie postanowień OWU.

3.............------ Odpowiedzialność

ATLANTIS 4 to bezpłatna gra, zatem nie można mieć roszczeń odnośnie dostępności serwisu. Administrator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niedostępność gry, błędy programowe i itp.

4............------ Usunięcie konta / rezygnacja z gry

Rozpoczęte, po rejestracji, uczestnictwo w grze może zostać zakończone przez użytkownika w dowolnym czasie poprzez skasowanie własnego konta. Opcja usunięcia konta jest dostępna w zakładce "profil". Usunięcie konta spowoduje skasowaniem z serwera wszystkich danych dotyczących gry, zgromadzonych wirtualnych dóbr oraz danych osobowych podanych podczas oraz po rejestracji.

5...........------ Ograniczenia użytkownika

Żaden użytkownik nie może rościć sobie prawa do uczestnictwa w grze ATLANTIS 4. Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania lub zablokowania kont użytkowników, gdy dojdzie do naruszenia warunków użytkowania lub reguł gry. Decyzja o skasowaniu konta użytkownika należy do Administratora gry. Sprzeciw przeciwko skasowaniu konta może nastąpić tylko w formie pisemnej poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do administratora gry. Sprzeciw nie ma mocy prawnej w szczególności z powodu bezpłatnego charakteru gry.

6.................... Użytkowanie korespondencji

Gra ATLANTIS 4 umożliwia użytkownikom porozumiewanie się miedzy sobą. Za treść komunikacji użytkownicy są osobiście odpowiedzialni. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korespondencję pomiędzy użytkownikami.

Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości wypowiadania się użytkowników lub do usunięcia konta użytkownika w przypadku publikowania treści obraźliwych, pornograficznych, rasistowskich albo w jakikolwiek inny sposób naruszających prawo. Używanie jakichkolwiek środków komunikacji gry do przesyłania niechcianych wiadomości o charakterze reklamowym skutkuje natychmiastową blokadą lub usunięciem konta.

7....................... Niedozwolone zachowania

Zabrania się: - Używania środków, mechanizmów lub programów przy połączeniu się ze stroną gry ATLANTIS 4 , które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu serwera lub zmienić przebieg gry - Używania narzędzi, których efektem działania byłoby nadmierne obciążenie serwera.

. 8....................... Niedozwolone oprogramowanie
Zabrania się otwierania stron ATLANTIS 4 za pomocą innych programów niż przeglądarki internetowe. Dotyczy to w szczególności tzw. botów, a także innych narzędzi, które symulują, zastępują lub uzupełniają interfejs strony. Ponadto zabrania się używania skryptów oraz całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych programów, które dają użytkownikowi możliwość działania na szkodę innych graczy. Do tego zalicza się także kompletnie lub częściowo zautomatyzowane programy, które umożliwiają samo-aktualizację (auto-refresh), oraz inne dodatkowe mechanizmy, które nie są zintegrowane fabrycznie z przeglądarkami internetowymi.
9.......................Ograniczenia

Każdy użytkownik zobowiązuje się, używać tylko jednego konta w grze. Posiadanie wielu kont jest zabronione a użytkownicy korzystający z wielu kont mogą zostać zablokowani/skasowani bez ostrzeżenia.

10.....................Zakazy

Zabrania się sprzedawania konta lub surowców lub w innych sposób pozyskiwania pieniędzy przez udostępnienie konta osobom trzecim. Zakaz ten dotyczy także upubliczniania oraz używania danych umożliwiających dostęp do konta. Wszystkie konta, łącznie ze znajdującymi się na nich surowcami, statkami, budynkami i itp. są wirtualnymi przedmiotami w grze. Użytkownik nie uzyskuje prawa własności, ani żadnego innego prawa do konta, ani jego części. Wszystkie prawa do kont i ich zawartości nalezą do Administratora gry. Żadne prawa a w szczególności prawo do wykorzystywania zawartości nie może być przeniesione na użytkownika. Dopuszczalny jest handel statkami lub surowcami ale wyłącznie w ramach gry z wykorzystaniem waluty dostępnej w grze.

11..........................Współużytkowanie konta.

Dzielenie się kontem, tzn. używanie jednego konta przez wielu graczy jest stanowczo zabronione.

12......................... Blokada
Zablokowanie konta może być trwałe lub czasowe. Czas trwania blokady zależy od uznania Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta gracza bez podania przyczyny. 12......................... Ochrona danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych użytkownika, aby nadzorować przestrzeganie OWU oraz obowiązującego prawa. Zachowane i przetwarzane mogą być następujące dane: adres IP, adres e-mail, dowolnie wprowadzone dalsze dane użytkownika (numer GG, adres www). Wszystkie dane zostaną skasowane w przypadku usunięcia konta.
Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wykorzystania powyższych danych w celach marketingowych, jaki i udostępnienia ich odpowiednim służbom w ramach ich uprawnień i zobowiązań, o ile jest to wymagane do dochodzenia interesów administratora gry, albo prowadzenia czynności odpowiednich władz w ramach ich uprawnień. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnym razie przekazywane agencjom reklamowym lub osobom/instytucjom trzecim. Użytkownik może w dowolnym czasie odmówić prawa do przetwarzania jego danych osobowych. Jednak w takim przypadku, z powodów technicznych, niemożliwe jest dalsze korzystanie z gry. W praktyce oznacza to usunięcie konta użytkownika.

13...........................Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne, które powstały w wyniku użytkowania gry. W związku z powyższym Administrator ostrzega, że nadmierne granie w gry komputerowe powoduje znaczące ryzyko dla zdrowia.

14...........................Zmiany w OWU

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia tych warunków użytkowania w dowolnym czasie. O zmianach Administrator gry poinformuje za pośrednictwem dostępnych w grze kanałów komunikacji. Zmiany wchodzą w życie w momencie ogłoszenia.

IMPERATOR Team (c) 2015 - ATLANTIS 4